SKA Khabarovsk – Orenburg Maçı Anketi ve Bahis Tahmini, 25.05.2017