Aue – Sandhausen Maçı Anketi ve Bahis Tahmini, 12.08.2016