Amkar – SKA Khabarovsk Maçı Anketi ve Bahis Tahmini, 25.09.2017